Zbiranje ponudb

Javno zbiranje ponudb

Posted on

Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Ribiška družina Renče, Trg 26, 5292 Renče Opis predmeta prodaje: rabljena zračna puška Diana 34T05 classic Oblika in pogoji, pod katerimi mora kupec predložiti ponudbo oziroma sestavine, ki naj jih ponudba vsebuje: Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba!”. Na hrbtni […]

Javne objave

Razpis za predsednika RD

Posted on

RIBIŠKA DRUŽINA RENČE KANDIDACIJSKO VOLILNA KOMISIJA Trg 25 5292 Renče Datum: 07.09.2016 RAZPIS ZA PREDSEDNIKA RIBIŠKE DRUŽINE RENČE Spoštovani člani Ribiške družine Renče, pošiljamo Vam razpis za predsednika družine kot sledi: Kandidat za predsednika RD mora najkasneje do 16.9.2016 na naslov Ribiške družine Renče, Trg 25, 5292 Renče s priporočeno pošiljko poslati program dela z […]

Javne objave

Veljavni akti RD Renče

Posted on

Igor VRČON Član RD Renče UPRAVNEMU ODBORU RD RENČE ZADEVA: PREGLED SPLOŠNIH AKTOV RD RENČE Na zaprosilo UO RD Renče opravim pregled splošnih aktov RD Renče, tistih ki so bili sprejeti na Zboru Ribičev RD Renče. Na vpogled dobim zapisnike Zborov Ribičev RD Renče in 2 (dve) CD enoti z letnicami 2008 in 2009. Pri […]

Javne objave

Osnutek predloga o finančno materialnem poslovanju RD Renče

Posted on

Na podlagi 26. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo – Zdru-1) in 15.člena Statuta Ribiške družineRenče z dne 15.3.2008, je Zbor članov Ribiške družine Renče, na svojem zasedanju dne [1]________ sprejelPRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU RIBIŠKE DRUŽINE RENČEUVODNE DOLOČBEčlen(vsebina urejanja)S tem pravilnikom Ribiška družina Renče (v nadaljevanju:RD) ureja […]