Lake Vogršček

Revir Vogršček

Vogršček je akumulacijsko jezero dolgo približno 4 kilometre in se nahaja nedaleč stran od naselja Šempas. Nepretrgano vlaganje rib, ugodni pogoji za razmnoževanje in rast omogočajo kapitalne ulove krap-ov, ščuk in linj-ev. Na revirju Vogršček sta mogoča oba načina ribolova: izlov in ujemi spusti.

Ribolov poteka v vseh treh revirjih: veliko, srednje in malo jezero. Ob jezeru Vogršček lahko kampirajo le "kraparji", za ostale je urejen avtokamp Lijak, ki se nahaja približno 5 km od jezera, ob magistralni cesti Ajdovščina - Nova Gorica.

Ribolovni režim

Vogršček

VOGRŠČEK,
4 – veliko jezero, 5 – srednje jezero, 6 – malo jezero.
  • V VSEH REVIRJIH NI DOVOLJEN UPLEN KRAPA NAD 70 CM!
  • v revirju 4 se ribolov na krapa lahko izvaja samo po sistemu UJEMI IN SPUSTI!
  • Za revir 4, veliko jezero veljajo enaka ribolovna pravila kot na reki Vipavi 5 – ciprinidni revir razen za lov krapa kjer velja pravilo ujemi in spusti. Na Vogrščku revir 4 je dovoljena uporaba čolna!
  • Za ribolov v revirjih 5 in 6 veljajo enaka ribolovna pravila kot na reki Vipavi v revirju 5 - ciprinidni revir, razen za uplen linja, ki je tu prepovedan. Ribič ki izvaja ribolov po sistemu boili ne sme upleniti nobene ujete ribe.
  • Nočni ribolov je dovoljen v revirju 4 (celotno jezero) in revirju 5 (od nasipa avtoceste do prvega vinograda na desnem bregu jezera).
  • V revirjih Vogršček 5 in 6 ribolov iz čolna ni dovoljen!
  • Na Vogrščku 4 je pri ribolovu krapa obvezna uporaba blazine za odpenjanje ribe, razkužilo - antiseptik in mreže z dolžino najdaljše stranice najmanj 100 cm.
  • Za ribiče turiste je ribolov krapa v zalivih prepovedan. Ribič turist lahko ribolov izvaja le na mestih, ki so označena na zemljevidu!
  • Ribič mora ob izvajanju ribolova ob sebi imeti veljavno člansko izkaznico, letno ribolovnico s pravilno izpolnjeno evidence ribolovnega dne, enega od osebnih dokumentov, odpenjač, merilo, kemični svinčnik in morebitne uplenjene ribe.
  • Pri ribolovu po sistemu “UJEMI IN SPUSTI” se lahko uporablja samo trnke brez zalusti!

Dovoljen način ribolova ciprinidov: dovoljene so vabe rastlinskega izvora, kruh, vabe živalskega izvora (razen živalske krvi in žive ribe) nameščene na 1 trnku enojčku. Dovoljena je uporaba dveh palic, razen pri ribolovu roparic (ščuka, som, smuč), kjer je dovoljena samo ena. Vijačenje je dovoljeno z umetnimi vabami, blestivke od številke 3 in naprej ter voblerji in silionskimi ribami od 10 cm naprej. Dovoljen način  ribolova na ščuko je izključno vijačenje z uporabo umetne vabe. Vse vabe morajo imeti montiran samo 1 trnek enojček.

Dnevni uplen: največ 2 krapa ali 2 soma ali 2 smuča ali 1 linj ali 1 ščuka ali 1 amur ali 5 podusti ali 1 štrkavcev (klenov) ali 5 grb (mren) s skupno maso do 5 kg ali 1 ribe z maso nad 5 kg oz. dveh rib s skupno maso nad 5 kg. Dnevni uplen omejen na največ 5 zaščitenih belic (koroselj, podust, grba, klen...) ena belica je enakovredna dvajsetim kosom ribjega drobiža.

V VSEH RIBOLOVNIH REVIRJIH RIBIŠKEGA OKOLIŠA RD RENČE JE PREPOVEDANA UPORABA TRNKOV TROJČKOV IN DVOJČKOV!

NAJMANJŠE LOVNE MERE IN VARSTVENE DOBE

VRSTA RIBE NAJMANJŠA MERA VARSTVENA DOBA
     
Soška postrv 50 cm 01.10. do 31.03.
Križanci 45 cm 01.10. do 31.03.
Potočna postrv 30 cm 01.10. do 31.03.
Šarenka 24 cm 01.11. do 31.03.
Lipan 40 cm 01.11. do 15.05.
Ščuka 70 cm 01.02. do 30.04.
Smuč 50 cm 01.03. do 31.05.
Klen 30 cm 01.05. do 30.06.
Klenič 30 cm 01.05. do 30.06.
Štrkavec 30 cm 01.05. do 30.06.
Mrena 30 cm 01.05. do 30.06.
Grba 30 cm 01.05. do 30.06.
Linj 30 cm 01.05. do 30.06
Krap gojeni 30 cm nima
Podust - donavska 30 cm 01.03. do 30.04.
Pohra 20 cm 01.05. do 30.06.
Ploščič 30 cm 01.05. do 30.06.
Rdečeperka / / 01.04. do 30.06.
Rdečeoka / / 01.04. do 30.06.
Mrenič / / 01.05. do 30.06.
Zelenika / / 01.04. do 30.06.
Ostriž / / 01.03. do 30.06.
Pisanec / / 01.04. do 30.06.
Som / / nima
Beli amur / / nima
Navadni koreselj / / nima
Postrvji ostriž / / nima
 
Ostale ribe (jegulja, primorska podust, divji krap), obloustke, piškurji, raki, školjke in želve so zaščitene vse leto.

Ostale ribe (jegulja, primorska podust, divji krap), obloustke, piškurji, raki, školjke in želve so zaščitene vse leto. - Imetnik letne ribolovnice lahko v tekočem tednu (ponedeljek - nedelja) koristi dva lovna dneva za lov salmonidov. - Ribič, ki izvaja ribolov je na poziv ribiškega čuvaja dolžan priti k njemu zaradi izvajanja kontrole. - Ribolov v spremstvu psa ni dovoljen. - Ob izpolnitvi dovoljenega dnevnega uplena se ribolov prekine. - Vsak član mora opraviti 10 delovnih ur letno. - Ribolov se izvaja na lastno odgovornost. Letno lahko član 3x vpiše gosta.

VRSTA RIBE NAJMANJŠA MERA VARSTVENA DOBA
     
Soška postrv 45 cm 01.10. do 31.03.
Križanci 45 cm 01.10. do 31.03.
Potočna postrv 30 cm 01.10. do 31.03.
Šarenka 24 cm 01.11. do 31.03.
Lipan 40 cm 01.11. do 15.05.
Ščuka 70 cm 01.02. do 30.04.
Smuč 50 cm 01.03. do 31.05.
Klen 30 cm 01.05. do 30.06.
Klenič 30 cm 01.05. do 30.06.
Štrkavec 30 cm 01.05. do 30.06.
Mrena 30 cm 01.05. do 30.06.
Grba 30 cm 01.05. do 30.06.
Linj 30 cm 01.05. do 30.06
Krap gojeni 30 cm nima
Podust - donavska 30 cm 01.03. do 30.04.
Pohra 20 cm 01.05. do 30.06.
Ploščič 30 cm 01.05. do 30.06.
Rdečeperka / / 01.04. do 30.06.
Rdečeoka / / 01.04. do 30.06.
Mrenič / / 01.05. do 30.06.
Zelenika / / 01.04. do 30.06.
Ostriž / / 01.03. do 30.06.
Pisanec / / 01.04. do 30.06.
Som / / nima
Beli amur / / nima
Navadni koreselj / / nima
Postrvji ostriž / / nima

Nakup ribolovne dovolilnice