River Vipava

Revir Vipava

Revir Vipava se začne pri jezu v Kasovljah in konča pri državni meji z Italijo. Razdeljen je na tri (salmonidni, mešani in ciprinidni) dele.
V prvem (salmonidnem) delu domujejo soška postrv, potočna postrv, šarenka, lipan in križanci.
V drugem (mešanem) delu je mogoče najti salmonide in ciprinide.
Tretji (ciprinidni) del naseljujejo som, linj, mrena, amur, krap, klen, podust, ščuka, jegulja ... .

Ribolovni režim

Vipava

3 - Salmonidni revir: odprt od 01.04. do 31.10. Poteka od jezu v Kasovljah do pritoka stare struge v Vipavo.
 
3A - Salmonidni (ujemi in spusti) revir: odprt od 01.04. do 31.10., in poteka od pritoka stare struge Vipave v Kasovljah do otoka v Batujah. V revirju 3A je ribolov dovoljen samo po sistemu ujemi in spusti. Edini dovoljeni način je muharjenje z 1 umetno muho s trnkom brez zalusti .
 
4 - Mešani revir: odprt od 01.04. do 31.10., in poteka od otoka v Batujah do izliva potoka Oševljek v Arčonih . Od cestnega mostu za Gradišče pri čistilni napravi v Prvačini do izliva potoka Oševljek pri Arčonih je ribolov prepovedan – REZERVAT. V rezervatu je izjemoma dovoljen ribolov soma po enakih pravilih kot v revirju Vipava 5 – ciprinidni del. V primeru slučajnega ulova drugih vrst rib je le-te potrebno
nepoškodovane vrniti nazaj v vodo. Ribolov iz čolna ni dovoljen. Dovoljen način ribolova salmonidov v revirju 3 in 4: muharjenje ter vijačenje z blestivko ali voblerjem. Vodna kroglica z eno umetno muho je dovoljena članom starejšim od 60 let . Prepovedana je uporaba indikatorjev prijema. Ribolov iz čolna ni dovoljen. Vse vabe morajo imeti montiran samo 1 trnek enojček.
 

Vijačenje je dovoljeno:

  • od jezu v Kasovljah do pritoka stare struge Vipave.
  • od otoka nad Batujami do jezu v Batujah.
  • od občinske meje med občino Nova Gorica in Ajdovščona (pred Zaloščami) do jezu v Peklu
  • od cestnega mostu v Saksidu do meje z rezervatom.
 
Voblerji ne smejo biti manjši od 10 cm (merjeno od začetka voblerja do zadnjega trnka - brez žličke). Blestivke so lahko velikosti le od številke 3 ali več. Dnevni uplen: največ 3 šarenke ali 1 potočna postrv ali 1 lipan ali 1 križanec. Uplen soške postrvi je, omejen na 1 kos letno! Dovoljen je 1 salmonid nad 50 cm na dan.
 
Lov ciprinidov v mešanem revirju je dovoljen na naslednjih odsekih (Ribolov iz čolna ni dovoljen):
  • od otoka v Batujah do jezu v Batujah. Za vabo se lahko uporablja sadje, koruza in vodni mah.
  • od cestnega mostu pri vasi Saksid do cestnega mostu pri čistilni napravi v Prvačini. Za vabo se lahko uporabi sadje, koruza, vodni mah.
Dovoljena je uporaba 1 palice. Vse vabe morajo biti nameščene na 1 trnku enojčku. V ostalih delih mešanega revirja ribolov ciprinidov ni dovoljen. Dnevni uplen je enak kot v revirju Vipava 5 – ciprinidni revir!
 
5 - Ciprinidni revir: odprt od 01.01. do 31.12. Poteka od izliva potoka Oševljek v Arčonih do državne meje v Mirnu.
Dovoljen način ribolova ciprinidov: dovoljene so vabe rastlinskega izvora, kruh, vabe živalskega izvora (razen živalske krvi in žive ribe) nameščene na 1 trnku enojčku. Dovoljena je uporaba dveh palic, razen pri ribolovu roparic (ščuka, som, smuč), kjer je dovoljena samo ena. Vijačenje je dovoljeno z umetnimi vabami, blestivke od številke 3 in naprej ter voblerji in silionskimi ribami od 10 cm naprej. Uporaba čolna je dovoljena samo za ribolov roparic.
 
Pri ribolovu po sistemu “UJEMI IN SPUSTI” se lahko uporablja samo trnke brez zalusti!
 
Dovoljen način ribolova na ščuko je izključno vijačenje z uporabo umetne vabe. Vse vabe morajo imeti montiran samo 1 trnek enojček. Nočni ribolov je dovoljen samo na soma.
 
Dnevni uplen: največ 2 krapa ali 2 soma ali 2 smuča ali 1 linj ali 1 ščuka ali 1 amur ali 5 podusti ali 1 štrkavcev (klenov) ali 5 grb (mren) s skupno maso do 5 kg ali 1 ribe z maso nad 5 kg oz. dveh rib s skupno maso nad 5 kg.
 
Uplen krapa nad 70 cm dolžine ni dovoljen! Dnevni uplen omejen na največ 5 zaščitenih belic (koroselj, podust, grba, klen...) ena belica je enakovredna dvajsetim kosom ribjega drobiža

V VSEH RIBOLOVNIH REVIRJIH RIBIŠKEGA OKOLIŠA RD RENČE JE PREPOVEDANA UPORABA TRNKOV TROJČKOV IN DVOJČKOV!

NAJMANJŠE LOVNE MERE IN VARSTVENE DOBE

 

VRSTA RIBE NAJMANJŠA MERA VARSTVENA DOBA
     
Soška postrv 50 cm 01.10. do 31.03.
Križanci 45 cm 01.10. do 31.03.
Potočna postrv 30 cm 01.10. do 31.03.
Šarenka 24 cm 01.11. do 31.03.
Lipan 40 cm 01.11. do 15.05.
Ščuka 70 cm 01.02. do 30.04.
Smuč 50 cm 01.03. do 31.05.
Klen 30 cm 01.05. do 30.06.
Klenič 30 cm 01.05. do 30.06.
Štrkavec 30 cm 01.05. do 30.06.
Mrena 30 cm 01.05. do 30.06.
Grba 30 cm 01.05. do 30.06.
Linj 30 cm 01.05. do 30.06
Krap gojeni 30 cm nima
Podust - donavska 30 cm 01.03. do 30.04.
Pohra 20 cm 01.05. do 30.06.
Ploščič 30 cm 01.05. do 30.06.
Rdečeperka / / 01.04. do 30.06.
Rdečeoka / / 01.04. do 30.06.
Mrenič / / 01.05. do 30.06.
Zelenika / / 01.04. do 30.06.
Ostriž / / 01.03. do 30.06.
Pisanec / / 01.04. do 30.06.
Som / / nima
Beli amur / / nima
Navadni koreselj / / nima
Postrvji ostriž / / nima

Ostale ribe (jegulja, primorska podust, divji krap), obloustke, piškurji, raki, školjke in želve so zaščitene vse leto.

Nakup ribolovne dovolilnice