Javne objave

Razpis za predsednika RD

RIBIŠKA DRUŽINA RENČE
KANDIDACIJSKO VOLILNA KOMISIJA
Trg 25
5292 Renče

Datum: 07.09.2016

RAZPIS ZA PREDSEDNIKA RIBIŠKE DRUŽINE RENČE

Spoštovani člani Ribiške družine Renče,
pošiljamo Vam razpis za predsednika družine kot sledi:

Kandidat za predsednika RD mora najkasneje do 16.9.2016 na naslov Ribiške družine Renče, Trg 25, 5292 Renče s priporočeno pošiljko poslati program dela z naslednje mandatno obdobje. Na poštni pošiljki bodo kandidati poleg naslova navedli tudi »program dela – ne odpiraj«. Program dela mora vsebovati tudi poimensko sestavo Upravnega odbora s priloženimi izjavami o soglasju za delo v upravnem odboru. Priporočene poštne pošiljke se bodo štele za pravočasne, če bodo oddane na pošto kot priporočena poštna pošiljka zadnji dan roka.

V primer, da vložena kandidatura ne bo vsebovala zgoraj navedenih zahtev se bo smatrala kot nepopolna.

Volilno kandidacijska komisija