RD Renče

Ribiška družina Renče

Ribiška družina Renče je ponovno ustanovljena družina, ki je štiri desetletja delovala v okviru Ribiške družine Soča in je leta 2000 ponovno stopila na samostojno pot. Družina gospodari z renškim ribiškim okolišem, ki zajema reko Vipavo od jezu v Kasovljah (pri naselju Potoče) do državne meje z Italijo in vsemi pritoki, ki reko Vipavo napajajo v tem delu.

V naš ribiški okoliš spada tudi akumulacija Vogršček. Ribiški okoliš poteka čez pet občin, člani družine pa smo praktično iz vse Slovenije. Združuje nas bogat športni ribolov in čudovito naravno okolje reke Vipave in jezera Vogršček.

Ribiška družina Renče glede na Slovenijo

Ribiška družina Renče se z revirjema Vipava in Vogršček nahaja v zahodni Sloveniji na Goriškem.
Goriško je povezano z slovenskim avtocestnim križem in je lahko dostopno iz katerega koli konca Slovenije.
Zahodni del Slovenije - Goriško ima ugodno (primorsko) klimo in je med najtoplejšimi deli Slovenije.

Ugodna (primorska) klima in višje temperature ozračja

Iz avtoceste lahko izstopate na izvozu Selo ali Vogrsko.

Revir Vipava je dostopna iz lokalnih cest po vsej dolžini. Za parkirišča se uporabljajo cestne bankine oz. razpoložljiva parkirišča ob Vipavi.

Revir Vogršček je dosegljiv iz dveh (severne in zahodne) strani. Na zahodno stran pridete preko Vogrskega pod jez, iz severne strani pa pri kraju Osek zavijete na lokalno cesto, ki Vas pripelje do Vogrščka pri "Paviljonu".