Zbiranje ponudb

Javno zbiranje ponudb

Posted on

Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Ribiška družina Renče, Trg 26, 5292 Renče Opis predmeta prodaje: rabljena zračna puška Diana 34T05 classic Oblika in pogoji, pod katerimi mora kupec predložiti ponudbo oziroma sestavine, ki naj jih ponudba vsebuje: Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba!”. Na hrbtni […]