Članarina

Članarina v RD Renče

Informacije o višini članarine in cenah letnih ribolovnih dovolilnic za člane.

Vse potrebne informacije glede članarine in cene ribolvnih dovolilnic za člane najdete na spodnji povezavi.
Nove člane sprejemamo vse leto.

Članarina in letne ribolovnice 2019


 CENE RIBOLOVNIC RD RENČE:
LETNA RIBOLOVNICA ZA VIPAVO - (25 salmonidnih in 40 ciprinidnih dni)100,00 EUR
LETNA RIBOLOVNICA VOGRŠČEK - (30 ciprinidnih dni)100,00 EUR
LETNA RIBOLOVNICA za študente, dijake, mladince in žene članov -
(25 salmonidnih in 40 ciprinidnih dni za Vipavo oz. 30 ciprinidnih za Vogršček)
50,00 EUR
Dodatni ribolovni dan za ciprinide (min. 10 dni)3,00 EUR
  • Za člane RD Renče starejše od 70 let je ena letna ribolovnica brezplačna!
  • Članom RD Renče se za nakup letnih ribolovnic nudi 75% popusta
    (ribolovnica za Vipavo – 25 EUR; ribolovnica za Vogršček 25 EUR)
  • Študentom, dijakom, mladincem, ki so člani RD Renče ter ženam članom se za nakup letnih ribolovnic nudi 50% popusta
    (ribolovnica za Vipavo – 25 EUR; ribolovnica za Vogršček 25 EUR)
  • Do nakupa letne ribolovne dovolilnice so upravičeni člani RD Renče in člani RD s katerimi je podpisana pogodba o sodelovanju.
ČLANARINA ZA LETO 2019130,00 EUR
ČLANARINA ZA ČLANE DRUGIH RD ZA LETO 2018118,00 EUR
ČLANARINA ZA ŠTUDENTE IN DIJAKE NAD 18 LET80,00 EUR
ČLANARINA ZA MLAJŠE OD 18 LET0,00 EUR
Člani so dolžni letne ribolovnice vrniti do 15.12. tekočega leta z izpolnjeno rekapitulacijo ulova. Ob vrnitvi in ob poravnavi vseh obveznosti prejmejo nove ribolovnice, ki veljajo za leto 2019 in s katerimi se lahko ribolov izvaja že v mesecu decembru.
Vsa plačila se nakažejo na TRR RD Renče SI56 0475 0000 0159 422 odprt pri Nova KBM d.d..
Člani, ki želijo članarino in ribolovnico plačevati na obroke, morajo na UO RD Renče nasloviti prošnjo z obrazložitvijo. Za upravičenost plačila na obroke odloča UO RD Renče.
Vsak član, ki še ni dopolnil 65 let starosti, je dolžan opraviti 10 delovnih ur. V nasprotnem primeru jih je dolžan plačati. Ena delovna ura je po sklepu UO RD Renče ovrednotena na 3,00 EUR