Članarina

Članarina v RD Renče

Informacije o višini članarine in cenah letnih ribolovnih dovolilnic za člane.

CENE RIBOLOVNIC RD RENČE:
LETNA RIBOLOVNICA ZA VIPAVO - (25 salmonidnih in 40 ciprinidnih dni)135,00 EUR
LETNA RIBOLOVNICA VOGRŠČEK - (30 ciprinidnih dni)135,00 EUR
LETNA RIBOLOVNICA za študente, dijake, mladince in žene članov -
(25 salmonidnih in 40 ciprinidnih dni za Vipavo oz. 30 ciprinidnih za Vogršček)
135,00 EUR
Dodatni ribolovni dan (min. 5 dni)8,00 EUR

 

ČLANARINA RD RENČE 
ČLANARINA ZA POLNOLETNE ČLANE
ČLANARINA ZA ČLANE S PREBIVALIŠČEM V TUJINI
135,00 EUR
145,00 EUR
ČLANARINA ZA ČLANE DRUGIH RD125,00 EUR
ČLANARINA ZA ŠTUDENTE IN DIJAKE NAD 18 LET
ČLANARINA ZA ČLANE STAROSTI OD 15 DO 18 LET
85,00 EUR
20,00 EUR
ČLANARINA ZA MLAJŠE OD 18 LET0,00 EUR

Članom RD Renče se za nakup letnih ribolovnic nudijo popusti!

Člani so dolžni letne ribolovnice vrniti do 15.12. tekočega leta z izpolnjeno rekapitulacijo ulova. Ob vrnitvi in ob poravnavi vseh obveznosti prejmejo nove ribolovnice, ki veljajo za prihajajoče leto in s katerimi se lahko ribolov izvaja že v mesecu decembru.

Vsa plačila se nakažejo na TRR RD Renče SI56 0475 0000 0159 422 odprt pri Nova KBM d.d..

Vsak član, ki še ni dopolnil 65 let starosti, je dolžan opraviti 10 delovnih ur. V nasprotnem primeru jih je dolžan plačati. Ena delovna ura je za leto 2022 po sklepu UO RD Renče ovrednotena na 8,00 EUR