Ribiška družina RENČE

RIBOLOVNI REŽIM

Veljavni ribolovni režim za ribolovne revirje RD Renče

Revir Vipava

Revir Vogršček


RIBOLOVNI REŽIM V RENŠKEM RIBIŠKEM OKOLIŠU

REVIR VIPAVA – 3 – SALMONIDNI REVIR (ujemi in spusti)
Revir odprt od 01.04. do 31.10. Poteka od jezu v Kasovljah do otoka pod vasjo Selo. Dovoljen način ribolova je muharjenje z 1 umetno muho s trnkom brez zalusti. Odvzem rib ni dovoljen. Prepovedana je uporaba indikatorjev prijema.


REVIR VIPAVA – 4 – MEŠANI REVIR
Revir odprt od 01.04. do 31.10. in poteka od otoka pod vasjo Selo do jezu HE Gradišče.

Od železniškega mostu v Prvačini, do jezu HE Gradišče je ribolov prepovedan – REZERVAT. (drstišče dijvjega krapa)

DOVOLJEN NAČIN RIBOLOVA SALMONIDOV
Dovoljeno je muharjenje ter vijačenje z blestivko ali voblerjem. Uporaba vodne kroglice z eno umetno muho je dovoljena članom starejšim od 65 let . Prepovedana je uporaba indikatorjev prijema.

VIJAČENJE NI DOVOLJENO:
• od jezu v Batujah do občinske meje med občino Nova Gorica in Ajdovščino (pred Zaloščami)
• od jezu v Peklu do cestnega mostu v Saksidu

Voblerji ne smejo biti manjši od 10 cm. Blestivke so lahko velikosti od številke 4 ali več.

DNEVNI UPLEN SALMONIDOV
Dovoljen je uplen 3-eh salmonidov. Od tega največ 3 šarenke ali 3 potočne postrvi ali 1 soška postrv ali 1 lipan ali 1 križanec. Na ribolovni dan je dovoljen uplen 1 ribe nad 50 cm. Uplen soške postrvi je dovoljen na 1 kos letno!

DOVOLJEN NAČIN RIBOLOVA CIPRINIDOV
Za vabo se lahko uporabi sadje, koruza, vodni mah. Dovoljena je uporaba 1 ribiške palice. Vse vabe morajo biti nameščene na 1 trnku enojčku. Dnevni uplen je enak kot v revirju Vipava 5 – ciprinidni revir!


REVIR VIPAVA – 5 – CIPRINIDNI REVIR
Revir odprt od 01.01. do 31.12. Poteka od jezu HE Gradišče do državne meje v Mirnu. Za ribolov salmonidov v ciprinidnem revirju veljajo ista določila kot za revir 4.

DOVOLJEN NAČIN RIBOLOVA CIPRINIDOV
Dovoljene so vabe rastlinskega izvora, kruh, vabe živalskega izvora (razen živalske krvi in žive ribe) nameščene na 1 trnku enojčku.

Dovoljena je uporaba dveh ribiških palic, razen pri ribolovu roparic (ščuka, som, smuč), kjer je dovoljena samo ena. Vijačenje je dovoljeno z umetnimi vabami, blestivke od številke 4 in naprej ter voblerji in silikonskimi ribami od 10 cm naprej.

Dovoljen način ribolova na ščuko in smuča je izključno vijačenje z uporabo umetne vabe. Ribolov soma je dovoljen po sistemu talnega ribolova ali vijačenja. Vijačenje je dovoljeno od 1.5. do 31.1.

Nočni ribolov je dovoljen samo na soma in krapa od pritoka potoka Lijak do državne meje v Mirnu.

DNEVNI UPLEN CIPRINIDOV ZA REVIR VIPAVA
največ 2 krapa ali 1 smuča ali 1 linj ali 1 ščuka ali 1 amur ali 1 štrkavec (klen) ali 5 grb (mren) s skupno maso do 5 kg ali 1 ribe z maso nad 5 kg oz. dveh rib s skupno maso nad 5 kg. Uplen krapa nad 70 cm dolžine ni dovoljen! Dnevni uplen omejen na največ 5 zaščitenih belic (koroselj, podust, grba, klen…) ena belica je enakovredna dvajsetim kosom ribjega drobiža.


DRUGA DOLOČILA  ZA REVIR VIPAVA

 • V vseh revirjih je prepovedan ribolov iz čolna! Ribolov iz čolna je dovoljen samo za ribolov roparic v ciprinidnem revirju.
 • Ribič mora ob izvajanju ribolova ob sebi imeti veljavno člansko izkaznico, letno ribolovnico s pravilno izpolnjeno evidenco ribolovnega dne, enega od osebnih dokumentov, odpenjač, merilo, kemični svinčnik in morebitne uplenjene ribe.
 • Ribič lahko koristi samo en revir dnevno.
 • Ribič, ki izvaja ribolov je na poziv ribiškega čuvaja dolžan priti k njemu zaradi izvajanja kontrole.
 • Ob izpolnitvi dovoljenega dnevnega uplena se ribolov prekine.
 • Ribolov se izvaja na lastno odgovornost.
 • Pri ribolovu po sistemu “UJEMI IN SPUSTI” se lahko uporablja samo trnke brez zalusti!
 • Dnevni ribolov je dovoljeno izvajati od zore do mraka. Zora nastopi eno uro pred sončnim vzhodom, mrak pa nastopi eno uro po zahodu sonca. Za določitev časa sončnega vzhoda in zahoda se upoštevajo podatki Agencije RS za okolje.
 • Ulovljeno podmersko ribo, poškodovano in za preživetje nesposobno ribo mora ribič razkosati in jo vreči nazaj v vodo.
 • Prepovedana je uporaba mrež za shranjevanje živih rib. Prepovedan je ribolov iz mostov ali brvi.
 • Ribe, ujete v varstveni dobi je potrebno vrniti nepoškodovane v vodo. Enako velja za podmerske ribe.

REVIR VOGRŠČEK
Revir odprt od 01.01. do 31.12. Vogršček vključuje 3 revirje: Vogršček 4 – veliko jezero, Vogršček 5 – srednje jezero in Vogršček 6 – malo jezero.

DOVOLJEN NAČIN RIBOLOVA
Dovoljene so vabe rastlinskega izvora, kruh, vabe živalskega izvora (razen živalske krvi in žive ribe) nameščene na 1 trnku enojčku.

Dovoljena je uporaba dveh ribiških palic, razen pri ribolovu roparic (ščuka, som, smuč), kjer je dovoljena samo ena. Vijačenje je dovoljeno z umetnimi vabami, blestivke od številke 4 in naprej ter voblerji in silikonskimi ribami od 10 cm naprej. Vijačenje je dovoljeno od 1.5. do 31.1.

Dovoljen način ribolova na ščuko in smuča je izključno vijačenje z uporabo umetne vabe.

Ribolov soma se lahko izvaja s talnim načinom ribolov ali vijačenjem z uporabo umetne vabe.

Nočni ribolov je dovoljen v revirju 4 na celotnem jezeru in revirju 5, na zahodnem bregu jezera. Nočni ribolov je dovoljen samo za ribolov krapa po sistemu talni ribolov.

Ribolov iz čolna je dovoljen samo na velikem jezeru – revir 4. Na srednjem jezeru – revir 5 je uporaba čolna dovoljena le v primeru reševanja zapete ribe iz podvodnih preprek.

Na Vogrščku 4 je pri ribolovu krapa obvezna uporaba blazine za odpenjanje ribe, razkužilo – antisptik in mreže z dolžino najdaljše stranice najmanj 100 cm.

Ribolov v revirju Vogršček 4 – veliko jezero, je za nečlane z veljavno ribolovno dovolilnico ribolov dovoljen le na mestih navedenih na spodnjem zemljevidu:

Zemljevid ribolovnih mest, Vogršček 4 – veliko jezero


DNEVNI UPLEN
Največ 2 krapa ali 1 smuč ali 1 linj ali 1 ščuka ali 1 amur ali 1 štrkavec (klen) ali 5 grb (mren) s skupno maso do 5 kg ali 1 ribe z maso nad 5 kg oz. dveh rib s skupno maso nad 5 kg.

Dnevni uplen omejen na največ 5 zaščitenih belic (koroselj, grba, klen…) ena belica je enakovredna dvajsetim kosom ribjega drobiža.

V revirju 4 – veliko jezero odvzem krapa ni dovoljen. Ribolov karapa se izvaja po sistemu ujemi in spusti. V revirjih 5 in 6 odvzem linja ni dovoljen. V vseh revirjih ni dovoljen uplen krapa nad 70 cm!


DRUGA DOLOČILA ZA REVIR VOGRŠČEK

 • Ribič mora ob izvajanju ribolova ob sebi imeti veljavno člansko izkaznico, letno ribolovnico s pravilno izpolnjeno evidence ribolovnega dne, enega od osebnih dokumentov, odpenjač, merilo, kemični svinčnik in morebitne uplenjene ribe.
 • Ribič, ki izvaja ribolov je na poziv ribiškega čuvaja dolžan priti k njemu zaradi izvajanja kontrole.
 • Ob izpolnitvi dovoljenega dnevnega uplena se ribolov prekine.
 • Ribolov se izvaja na lastno odgovornost.
 • Pri ribolovu po sistemu “UJEMI IN SPUSTI” se lahko uporablja samo trnke brez zalusti!
 • Dnevni ribolov je dovoljeno izvajati od zore do mraka. Zora nastopi eno uro pred sončnim vzhodom, mrak pa nastopi eno uro po zahodu sonca. Za določitev časa sončnega vzhoda in zahoda se upoštevajo podatki Agencije RS za okolje.
 • Ulovljeno podmersko ribo, poškodovano in za preživetje nesposobno ribo mora ribič razkosati in jo vreči nazaj v vodo.
 • Prepovedana je uporaba mrež za shranjevanje živih rib. Prepovedan je ribolov iz mostov ali brvi.
 • Ribe, ujete v varstveni dobi je potrebno vrniti nepoškodovane v vodo. Enako velja za podmerske ribe.

NAJMANJŠE MERE IN VARSTVENE DOBE RIB

VRSTA RIBE

NAJMANJŠA MERA

VARSTVENA DOBA

Soška postrv

50 cm

01.10. do 31.03.

Križanci

45 cm

01.10. do 31.03.

Potočna postrv

30 cm

01.10. do 31.03.

Šarenka

24 cm

01.11. do 31.03.

Lipan

40 cm

01.11. do 15.05

Ščuka

70 cm

01.02. do 30.04.

Smuč

50 cm

01.03. do 31.05.

Klen

30 cm

01.05. do 30.06.

Klenič

30 cm

01.05. do 30.06.

Štrkavec

30 cm

01.05. do 30.06.

Mrena

30 cm

01.05. do 30.06.

Grba

30 cm

01.05. do 30.06.

Linj

30 cm

01.05. do 30.06.

Podust – donavska

24 cm

nima

Pohra

20 cm

01.05. do 30.06.

Ploščič

30 cm

01.05. do 30.06.

Rdečeperka

/ /

01.04. do 30.06.

Rdečeoka

/ /

01.04. do 30.06.

Mrenič

/ /

01.05. do 30.06.

Zelenika

/ /

01.04. do 30.06.

Ostriž

/ /

01.03. do 30.06.

Pisanec

/ /

01.04. do 30.06.

Gojeni krap

/ /

nima

Som

/ /

nima

Beli amur

/ /

nima

Navadni koroselj

/ /

nima

Postrvji ostriž

/ /

nima

Ostale ribe (jegulja, primorska podust, divji krap), obloustke, piškurji, raki, školjke in želve so zaščitene vse leto.