Ribiška družina RENČE

Vogršček

Vogršček je akumulacijsko jezero dolgo približno 4 kilometre in se nahaja nedaleč stran od naselja Šempas. Nepretrgano vlaganje rib, ugodni pogoji za razmnoževanje in rast omogočajo kapitalne ulove krap-ov, ščuk in linj-ev. Na revirju Vogršček sta mogoča oba načina ribolova: izlov in ujemi spusti.

Ribolov poteka v vseh treh revirjih: veliko, srednje in malo jezero. Ob jezeru Vogršček lahko kampirajo le “kraparji”, za ostale je urejen avtokamp Lijak, ki se nahaja približno 5 km od jezera, ob magistralni cesti Ajdovščina – Nova Gorica.

 

REVIR VOGRŠČEK
Revir odprt od 01.01. do 31.12. Vogršček vključuje 3 revirje: Vogršček 4 – veliko jezero, Vogršček 5 – srednje jezero in Vogršček 6 – malo jezero.

DOVOLJEN NAČIN RIBOLOVA
Dovoljene so vabe rastlinskega izvora, kruh, vabe živalskega izvora (razen živalske krvi in žive ribe) nameščene na 1 trnku enojčku.

Dovoljena je uporaba dveh ribiških palic, razen pri ribolovu roparic (ščuka, som, smuč), kjer je dovoljena samo ena. Vijačenje je dovoljeno z umetnimi vabami, blestivke od številke 4 in naprej ter voblerji in silikonskimi ribami od 10 cm naprej. Vijačenje je dovoljeno od 1.5. do 31.1.

Dovoljen način ribolova na ščuko in smuča je izključno vijačenje z uporabo umetne vabe.

Ribolov soma se lahko izvaja s talnim načinom ribolov ali vijačenjem z uporabo umetne vabe.

Nočni ribolov je dovoljen v revirju 4 na celotnem jezeru in revirju 5, na zahodnem bregu jezera. Nočni ribolov je dovoljen samo za ribolov krapa po sistemu talni ribolov.

Ribolov iz čolna je dovoljen samo na velikem jezeru – revir 4. Na srednjem jezeru – revir 5 je uporaba čolna dovoljena le v primeru reševanja zapete ribe iz podvodnih preprek.

Na Vogrščku 4 je pri ribolovu krapa obvezna uporaba blazine za odpenjanje ribe, razkužilo – antisptik in mreže z dolžino najdaljše stranice najmanj 100 cm.

Ribolov v revirju Vogršček 4 – veliko jezero, je za nečlane z veljavno ribolovno dovolilnico ribolov dovoljen le na mestih navedenih na spodnjem zemljevidu:

Zemljevid ribolovnih mest, Vogršček 4 – veliko jezero


DNEVNI UPLEN
Največ 2 krapa ali 1 smuč ali 1 linj ali 1 ščuka ali 1 amur ali 1 štrkavec (klen) ali 5 grb (mren) s skupno maso do 5 kg ali 1 ribe z maso nad 5 kg oz. dveh rib s skupno maso nad 5 kg.

Dnevni uplen omejen na največ 5 zaščitenih belic (koroselj, grba, klen…) ena belica je enakovredna dvajsetim kosom ribjega drobiža.

V revirju 4 – veliko jezero odvzem krapa ni dovoljen. Ribolov karapa se izvaja po sistemu ujemi in spusti. V revirjih 5 in 6 odvzem linja ni dovoljen. V vseh revirjih ni dovoljen uplen krapa nad 70 cm!


DRUGA DOLOČILA ZA REVIR VOGRŠČEK

  • Ribič mora ob izvajanju ribolova ob sebi imeti veljavno člansko izkaznico, letno ribolovnico s pravilno izpolnjeno evidence ribolovnega dne, enega od osebnih dokumentov, odpenjač, merilo, kemični svinčnik in morebitne uplenjene ribe.
  • Ribič, ki izvaja ribolov je na poziv ribiškega čuvaja dolžan priti k njemu zaradi izvajanja kontrole.
  • Ob izpolnitvi dovoljenega dnevnega uplena se ribolov prekine.
  • Ribolov se izvaja na lastno odgovornost.
  • Pri ribolovu po sistemu “UJEMI IN SPUSTI” se lahko uporablja samo trnke brez zalusti!
  • Dnevni ribolov je dovoljeno izvajati od zore do mraka. Zora nastopi eno uro pred sončnim vzhodom, mrak pa nastopi eno uro po zahodu sonca. Za določitev časa sončnega vzhoda in zahoda se upoštevajo podatki Agencije RS za okolje.
  • Ulovljeno podmersko ribo, poškodovano in za preživetje nesposobno ribo mora ribič razkosati in jo vreči nazaj v vodo.
  • Prepovedana je uporaba mrež za shranjevanje živih rib. Prepovedan je ribolov iz mostov ali brvi.
  • Ribe, ujete v varstveni dobi je potrebno vrniti nepoškodovane v vodo. Enako velja za podmerske ribe.

V VSEH RIBOLOVNIH REVIRJIH RIBIŠKEGA OKOLIŠA RD RENČE JE PREPOVEDANA UPORABA TRNKOV TROJČKOV IN DVOJČKOV!

 

NAJMANJŠE LOVNE MERE IN VARSTVENE DOBE

VRSTA RIBE

NAJMANJŠA MERA

VARSTVENA DOBA

Soška postrv

50 cm

01.10. do 31.03.

Križanci

45 cm

01.10. do 31.03.

Potočna postrv

30 cm

01.10. do 31.03.

Šarenka

24 cm

01.11. do 31.03.

Lipan

40 cm

01.11. do 15.05

Ščuka

70 cm

01.02. do 30.04.

Smuč

50 cm

01.03. do 31.05.

Klen

30 cm

01.05. do 30.06.

Klenič

30 cm

01.05. do 30.06.

Štrkavec

30 cm

01.05. do 30.06.

Mrena

30 cm

01.05. do 30.06.

Grba

30 cm

01.05. do 30.06.

Linj

30 cm

01.05. do 30.06.

Podust – donavska

24 cm

nima

Pohra

20 cm

01.05. do 30.06.

Ploščič

30 cm

01.05. do 30.06.

Rdečeperka

/ /

01.04. do 30.06.

Rdečeoka

/ /

01.04. do 30.06.

Mrenič

/ /

01.05. do 30.06.

Zelenika

/ /

01.04. do 30.06.

Ostriž

/ /

01.03. do 30.06.

Pisanec

/ /

01.04. do 30.06.

Gojeni krap

/ /

nima

Som

/ /

nima

Beli amur

/ /

nima

Navadni koroselj

/ /

nima

Postrvji ostriž

/ /

nima

 
 
Ostale ribe (jegulja, primorska podust, divji krap), obloustke, piškurji, raki, školjke in želve so zaščitene vse leto.

Ostale ribe (jegulja, primorska podust, divji krap), obloustke, piškurji, raki, školjke in želve so zaščitene vse leto. – Imetnik letne ribolovnice lahko v tekočem tednu (ponedeljek – nedelja) koristi dva lovna dneva za lov salmonidov. – Ribič, ki izvaja ribolov je na poziv ribiškega čuvaja dolžan priti k njemu zaradi izvajanja kontrole. – Ribolov v spremstvu psa ni dovoljen. – Ob izpolnitvi dovoljenega dnevnega uplena se ribolov prekine. – Vsak član mora opraviti 10 delovnih ur letno. – Ribolov se izvaja na lastno odgovornost. Letno lahko član 3x vpiše gosta.

VRSTA RIBENAJMANJŠA MERAVARSTVENA DOBA
   
Soška postrv45 cm01.10. do 31.03.
Križanci45 cm01.10. do 31.03.
Potočna postrv30 cm01.10. do 31.03.
Šarenka24 cm01.11. do 31.03.
Lipan40 cm01.11. do 15.05.
Ščuka70 cm01.02. do 30.04.
Smuč50 cm01.03. do 31.05.
Klen30 cm01.05. do 30.06.
Klenič30 cm01.05. do 30.06.
Štrkavec30 cm01.05. do 30.06.
Mrena30 cm01.05. do 30.06.
Grba30 cm01.05. do 30.06.
Linj30 cm01.05. do 30.06
Krap gojeni30 cmnima
Podust – donavska30 cm01.03. do 30.04.
Pohra20 cm01.05. do 30.06.
Ploščič30 cm01.05. do 30.06.
Rdečeperka/ /01.04. do 30.06.
Rdečeoka/ /01.04. do 30.06.
Mrenič/ /01.05. do 30.06.
Zelenika/ /01.04. do 30.06.
Ostriž/ /01.03. do 30.06.
Pisanec/ /01.04. do 30.06.
Som/ /nima
Beli amur/ /nima
Navadni koreselj/ /nima
Postrvji ostriž/ /nima